Tổng hợp các tài liệu, phần mềm lập trình trên các thiết bị di động, chế tạo & lập trình cho robots.

1. Lập trình Android cho các thiết bị di động

Android.Application.Development.for.For.Dummies

AndroidDeveloperTools-Chapter6

EmergencyAndroidStudioChapter

2. Lập trình, thiết kế robot với Arduino

Arduino Cookbook 2nd Edition

Make an Arduino Controlled Robot

Make ardunio bots and gadgets

Phần mềm Arduino

Các loại tài liệu Arduino

 

NDT