Danh sách các Themes và Plugin để phát triển cho Website của bạn:

  1. Plugin cho WordPress

http://4share.vn/f/2d181814151d151b/!MyThemeShop Theme-Plugin Updater v1.3.zip

http://4share.vn/f/2114141819111916/WooCommerce Checkout Field Modifier.zip

http://4share.vn/f/4174747879717979/WooCommerce Products Already Added To Cart Or Purchased-v1.0.zip

http://4share.vn/f/6653535f5e565e5f/My WP Backup Pro v1.3.2.zip

http://4share.vn/f/390c0c0001090009/WP Contact Widget v1.0.2.zip

http://4share.vn/f/6055555958505951/WP Google Translate-v1.0.5.zip

http://4share.vn/f/2217171b1a121b10/WP In Post Ads-v1.0.zip

http://4share.vn/f/5366666a6b636a60/WP Mega Menu v1.1.5.zip

http://4share.vn/f/7346464a4b434a47/WP Launcher v1.0.4.zip

http://4share.vn/f/586d6d616068616d/WP Notification Bar-v1.1.5.zip

http://4share.vn/f/7d484844454d444b/WP Review Pro v2.1.4.zip

http://4share.vn/f/7e4b4b47464e4749/WP Shortcode v1.4.2.zip

http://4share.vn/f/6356565a5b535a5b/WP Subscribe Pro v1.3.6.zip

http://4share.vn/f/4471717d7c747d7d/WP Testimonials v1.0.4.zip

http://4share.vn/f/4673737f7e777676/WP Time To Read-v1.0.1.zip

http://4share.vn/f/5a6f6f63626b6a6b/WP Tab Widget Pro v1.0.4.zip

  1. Themese

http://4share.vn/f/7e4b4b47464f4f4e/CleanApp-v1.0.4.rar

http://4share.vn/f/7742424e4f464646/Business-v1.0.3.rar

http://4share.vn/f/6154545859505053/Clock-v1.2.2.rar

http://4share.vn/f/6055555958515153/Corporate-v1.1.7.rar

http://4share.vn/f/291c1c101118181c/Entrepreneurship-v1.0.5.rar

http://4share.vn/f/2e1b1b17161f1f18/Fashion Blog-v1.0.1.rar

http://4share.vn/f/7742424e4f464640/FrontPage-v1.1.2.rar

http://4share.vn/f/4277777b7a73737a/Glamour-v2.0.2.rar

http://4share.vn/f/7346464a4b42424a/HotNews-v2.0.3.rar

http://4share.vn/f/7144444849404341/HowTo-v1.0.7.rar

http://4share.vn/f/7d484844454c4f4c/Immunity-v1.0.3.rar

http://4share.vn/f/6b5e5e52535a5959/Interactive-v1.0.7.rar

http://4share.vn/f/2316161a1b121110/JustFit-v1.1.5.rar

http://4share.vn/f/5164646869606365/Magazine-v1.1.2.rar

http://4share.vn/f/3d080804050c0f08/MagXP-v3.0.rar

http://4share.vn/f/5366666a6b626165/Minimalia-v1.2.1.rar

http://4share.vn/f/5f6a6a66676e6d68/MobileApp-v1.0.2.rar

http://4share.vn/f/4174747879707379/MoneyFlow-v1.0.9.rar

http://4share.vn/f/2b1e1e12131a1912/myPortfolio-v1.0.rar

http://4share.vn/f/4570707c7d747675/NewsOnline-v1.0.9.rar

http://4share.vn/f/7e4b4b47464f4d4f/NewsPaper-v2.0.6.rar

http://4share.vn/f/7e4b4b47464f4d4c/NewsTimes-v1.1.6.rar

http://4share.vn/f/4277777b7a737171/Nominal-v1.1.2.rar

http://4share.vn/f/7a4f4f43424b494e/OnePage-v1.0.13.rar

http://4share.vn/f/5164646869606264/Pinstagram-v1.2.3.rar

http://4share.vn/f/596c6c6061686a6f/PointPro-v2.0.rar

http://4share.vn/f/2217171b1a131115/Portfolio-v1.0.4.rar

http://4share.vn/f/6154545859505259/Repose-v1.1.2.rar

http://4share.vn/f/596c6c6061686a60/Salvation-v1.0.2.rar

http://4share.vn/f/3306060a0b020703/Schema-v3.1.2.rar

http://4share.vn/f/2a1f1f13121b1e1b/School-v1.1.2.rar

http://4share.vn/f/7346464a4b424741/Sensational-v2.0.2.rar

http://4share.vn/f/5461616d6c656067/Simple-v1.1.1.rar

http://4share.vn/f/4471717d7c757070/SociallyViral-v2.1.rar

http://4share.vn/f/6550505c5d545150/SocialME-v1.0.3.rar

http://4share.vn/f/3702020e0f060301/Spike-v2.0.5.rar

http://4share.vn/f/6d585854555c595a/Splash-v2.1.8.rar

http://4share.vn/f/7441414d4c45404d/Top-v1.1.1.rar

http://4share.vn/f/5065656968616560/TruePixel-v4.0.3.rar

http://4share.vn/f/2510101c1d141014/Video-v2.1.1.rar

http://4share.vn/f/6653535f5e575355/Vogue-v2.0.2.rar

http://4share.vn/f/7144444849404445/WooCart-v1.1.6.rar

http://4share.vn/f/3207070b0a030707/WordX-v1.0.9.rar

http://4share.vn/f/6e5b5b57565f5b58/Yosemite-v1.0.4.rar

http://4share.vn/f/2e1b1b17161f181f/eCommerce-v1.1.9.rar

 

                                                                                NDT